واحد فروش شركت داروسازي خوارزمي با بكارگيري پرسنل تحصيل كرده و آموزش ديده به صورت تمام وقت در حال فعاليت است. اين واحد با بهره گيري از استراتژي هاي كوتاه مدت و بلند مدت، از طريق تعيين قلمروهاي فروش، تعيين اهداف فروش و ارائه راهكارهاي بهبود عملكرد به استراتژي هاي كلان سازمان كمك مي كند. اين واحد از تحليل آمارهاي فروش براي تعيين پتانسيل فروش و ميزان موجودي لازم محصولات براي نظارت بر ترجيحات مشتريان استفاده مي كند.

 

از جمله وظايف مهم اين واحد عبارت است از:

  • عقد قرارداد با شركت هاي توزيع كننده دارو
  • تحليل آمارهاي فروش
  • برنامه ريزي فروش
  • تعيين نرخ هاي تخفيفات و برنامه قيمت گذاري
  • برنامه ريزي جهت آموزش كاركنان فروش
  • تهيه بودجه فروش و تعيين هزينه هاي واحد
  • ارتباط دائم با مشتريان
  • تحويل محصول بر اساس استراتژي هاي منظم بازار و ارائه به شركت هاي توزيع كننده
  • تعيين استراتژي هاي فروش در تعامل با استراتژي هاي بازاريابي
  • برنامه ريزي و سهميه بندي فروش و ارائه محصولات به هريك از شركت هاي پخش و نظارت به تحقق برنامه هاي تعريف شده و تحقق تعهدات تامين مالي حاصل از روش هاي فروش