CRM یا مدیریت ارتباط با مشتریان یک استراتژی کلان برای تمامی کسب و کار هاست که با هدف بهینه کردن سود و رضایت مشتریان به کار گرفته میشود و برای محقق کردن این هدف،تمامی فعالیت های سازمان حول گروه های مختلف مشتریان سامان می یابد.

شرکت داروسازی خوارزمی برای داشتن دید وسیع نسبت به تمامی مشتریان خود ،هدایت تیم فروش،تسهیل گزارش نویسی نمایندگان علمی ،از نرم افزار مدیریت ویزیت علمی بهره میگیرد. و از این طریق سر نخ ها و مخاطبین  را در محیطی یکپارچه جمع آوری کرده و با سازماندهی محصولات و عملکرد پرسنل سعی در افزایش بهره وری شرکت دارد.

به کمک نمایندگان علمی محصولات تولیدی شرکت به جامعه پزشکی و داروخانه هامعرفی میشود و همچنین  به منظور ارتباط موثرتر با مشتریان و بهره گیری از نظرات آنها اقدام به تهیه فرم های نظرسنجی متناسب با هر مشتری نموده و به صورت منظم توسط نمایندگان علمی فرم های نظرسنجی تکمیل و نتایج جهت تصمیم گیری بهتر در اختیار سازمان قرار میگیرد.

 

از آنجائیکه رضایت مشتریان یکی از اهداف مهم شرکت می باشد، لذا مدیریت شرکت در نظر دارد تا کیفیت خدمات شرکت را در راستای افزایش رضایتمندی شما ارتقاء دهد:

برای بیان شکایات، انتقادات و پیشنهادات می توانیداز طریق فرم زیر ما را در جریان امور قراردهید:  

فرم رسیدگی به شکایات

صدای مشتری
             44545420-021