طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، ADR یا عارضه ناخواسته دارویی عبارت است از هر نوع واکنش زیان‌آور و ناخواسته که به دنبال مصرف دارو در دوزهای معمول جهت پیشگیری، تشخیص، درمان بیماری و یا تغییر عملکرد فیزیولوژیک بدن رخ می‌دهد. تلاش برای به حداقل رساندن ADR به شدت به اقدامات دست اندرکاران حرف پزشکی برای کاهش عوارض ناخواسته دارویی و گزارش نمودن سریع وقایع بستگی دارد. در این راستا بی شک تمامی اعضای تامین‌کننده مراقبت سلامت از طریق گزارش داوطلبانه، می‌توانند نقش بسزایی در نیل به این اهداف داشته باشند.
 در صورت وجود هرگونه عوارض جانبی پس از مصرف محصولات شرکت داروسازی خوارزمی لطفا فرم زیر را جهت پیگیری تکمیل نمائید..


# نام دارو شکل و قدرت دارویی مقدار مصرف روزانه راه مصرف نحوه مصرف تاریخ شروع مصرف تاریخ پایان مصرف کارخانه سازنده شماره سری ساخت

# نام دارو شکل و قدرت دارویی مقدار مصرف روزانه راه مصرف نحوه مصرف تاریخ شروع مصرف تاریخ پایان مصرف کارخانه سازنده شماره سری ساخت